XML và HTML khác nhau như thế nào?

Website

XML và HTML đều là ngôn ngữ đánh dấu, nhưng mục đích của XML là truyền dữ liệu, trong khi mục đích của HTML là trình bày dữ liệu trên trình duyệt

XML và HTML khác nhau như thế nào?

XML là gì?

XML (viết tắt của từ eXtensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, với mục đích chung là tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác.

XML có khả năng truyền và mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Mục đích chính của XML là giúp đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và hệ thống có kết nối Internet với nhau.

Người ta thường dùng XML để cấu trúc, lưu trữ và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng.

XML và HTML khác nhau như thế nào?

HTML là gì?

HTML (viết tắt của từ Hypertext Markup Language) được gọi là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản", được thiết kế để xây dựng nên những trang web trên World Wide Web. 

Nội dung trên web được hiển thị thông qua các lệnh đánh dấu. Chúng quyết định cấu trúc của tài liệu và bố cục của website trên trình duyệt.

Thông qua việc kiểm tra các phần tử HTML đặt trong tài liệu mà các trình duyệt có nhiệm vụ đọc và hiển thị chúng trên màn hình.

HTML là một tệp có chức năng chứa thông tin cần được xuất bản. Nó được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và những ngôn ngữ kịch bản khác như Javascript.

XML và HTML khác nhau như thế nào?

XML và HTML khác nhau như thế nào?

XML và HTML đều là những ngôn ngữ đánh dấu nhưng cả hai lại phục vụ cho các mục đích riêng biệt và tạo ra một số điểm đối lập.

XML có những quy định để xác định các phần tử mới và chúng có thể sử dụng để tạo nên các ngôn ngữ đánh dấu.

HTML không thể tự tạo ra các phần tử mới mà phải sử dụng các thẻ được xác định trước đó và bản thân HTML là một ngôn ngữ đánh dấu.

HTML được thiết kế để thuận lợi cho việc chuyển các tài liệu trên web còn XML lại được phát triển để cung cấp khả năng tương tác với SGML và HTML.

Biểu đồ so sánh sau đây sẽ giúp chúng ta định hình rõ hơn sự khác biệt giữa HTML và XML

Thông tinXMLHTML
Mở rộngNgôn ngữ đánh dấu để mở rộngNgôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Định nghĩaCung cấp các quy định trong khuôn khổ để chỉ định ngôn ngữ đánh dấuLà ngôn ngữ đánh dấu đã được quy định từ trước
Cấu trúcLà dạng thông tin cung cấpKhông chứa thông tin cung cấp
Loại chữTrường hợp nhạy cảmKhông phân biệt chữ hoa, chữ thường
Mục đích chínhTruyền và lưu trữ thông tinHiển thị ra trình duyệt
Lỗi trong ngôn ngữKhông được phép lỗiCho qua những lỗi nhỏ
Khoảng cách trong văn bảnGiữ lại các khoảng trắngCác khoảng trắng không được giữ lại
Thẻ đóng trong văn bảnBắt buộc luôn có thẻ đóngMột số thẻ không có thẻ đóng
Xây dựng cấu trúcBắt buộc phải thực hiện đúngKhông có nhiều giá trị

XML và HTML khác nhau như thế nào?