Bảng giá hosting

Hosting

Hosting Linux

Gói dịch vụ Start Startup Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 1,5GB 2GB 3GB 4GB 6GB 10GB 20GB 30GB
Băng thông 20GB 40GB 70GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 2 2 3 6 9 15 20
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 1 1 2 3 6 8
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 28.000đ 41.300đ 58.000đ 77.700đ 121.000đ 164.000đ 328.000đ 461.500đ

Hosting Windows

Gói dịch vụ Start Startup Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 1,5GB 2GB 3GB 4GB 6GB 10GB 20GB 30GB
Băng thông 20GB 40GB 70GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 1 1 1 4 6 11 15
MSSQL Server 0 1 1 2 2 3 4 5
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 1 1 2 3 6 8
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 28.000đ 41.300đ 58.000đ 77.700đ 121.000đ 164.000đ 328.000đ 461.500đ