Bảng giá hosting

Hosting

Hosting Linux

Gói dịch vụ Start Startup Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 1GB 1,5GB 2GB 3GB 5GB 7GB 15GB 20GB
Băng thông 15GB 35GB 50GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 2 2 3 6 9 15 20
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 1 1 2 3 6 8
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 23.000đ 36.300đ 53.000đ 72.700đ 116.000đ 159.000đ 318.000đ 451.500đ

Hosting Windows

Gói dịch vụ Start Startup Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 1GB 1,5GB 2GB 3GB 5GB 7GB 15GB 20GB
Băng thông 15GB 35GB 50GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 1 1 1 4 6 11 15
MSSQL Server 0 1 1 2 2 3 4 5
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 1 1 2 3 6 8
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 23.000đ 36.300đ 53.000đ 72.700đ 116.000đ 159.000đ 318.000đ 451.500đ