Bảng giá dịch vụ

Website
image

Thông báo website với Bộ Công Thương

Theo bộ luật thương mại điện tử và hoạt động website phải được đăng ký và thông báo với Bộ Công Thương tại Việt Nam, nếu không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định.
Phí cài đặt: 500,000đ
Phí duy trì: Miễn phí
image

Đăng ký và cài đặt chứng chỉ bảo mật SSL

Mô tả
Phí cài đặt: 450,000đ
Phí duy trì: Miễn phí