Đăng ký hosting

Hosting
Start
23.000đ
/tháng
1GB dung lượng
15GB băng thông
5 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Startup
36.300đ
/tháng
1,5GB dung lượng
35GB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá Nhân
53.000đ
/tháng
2GB dung lượng
50GB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
2 MySQL
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá Nhân ++
72.700đ
/tháng
3GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
3 MySQL
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Bán Chuyên Nghiệp
116.000đ
/tháng
5GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
6 MySQL
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Chuyên Nghiệp
159.000đ
/tháng
7GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
9 MySQL
Unlimited Sub Domain
3 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Doanh Nghiệp
318.000đ
/tháng
15GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
Unlimited Sub Domain
6 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Thương Mại Điện Tử
451.500đ
/tháng
20GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
20 MySQL
Unlimited Sub Domain
8 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Start
23.000đ
/tháng
1GB dung lượng
15GB băng thông
5 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
0 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Startup
36.300đ
/tháng
1,5GB dung lượng
35GB băng thông
10 địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
0 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá Nhân
53.000đ
/tháng
2GB dung lượng
50GB băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
1 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Cá Nhân ++
72.700đ
/tháng
3GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
1 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
1 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Bán Chuyên Nghiệp
116.000đ
/tháng
5GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
4 MySQL
2 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
2 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Chuyên Nghiệp
159.000đ
/tháng
7GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
6 MySQL
3 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
3 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Doanh Nghiệp
318.000đ
/tháng
15GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
11 MySQL
4 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
6 Addon Domain
Unlimited Park Domain
Thương Mại Điện Tử
451.500đ
/tháng
20GB dung lượng
Unlimited băng thông
Unlimited địa chỉ Email
Unlimited tài khoản FTP
15 MySQL
5 MSSQL Server
Unlimited Sub Domain
8 Addon Domain
Unlimited Park Domain