Hướng dẫn thanh toán

Tên miền

Chuyển tiền vào tài khoản

Áp dụng cho khách hàng có sử dụng tài khoản cùng ngân hàng.

  • Ngân hàng: Techcombank Hồ Chí Minh
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Tính
  • Số tài khoản: 0938003000