Hướng dẫn thanh toán

Tên miền

Chuyển tiền vào tài khoản

Áp dụng cho khách hàng có sử dụng tài khoản cùng ngân hàng.

  • Ngân hàng: Vietcombank Hồ Chí Minh
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Tính
  • Số tài khoản: 0071000590600

Chuyển tiền vào thẻ

Áp dụng cho khách hàng có sử dụng tài khoản khác ngân hàng.

  • Ngân hàng: Vietcombank Hồ Chí Minh
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Tính
  • Số thẻ: 9704366804948319018