Chính sách đại lý

Đại lý

Điều kiện

Tất cả cá nhân/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Online Marketing đều có thể đăng ký làm đại lý.

Ưu đãi cực lớn

Trở thành đại lý của chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ toàn diện với nhiều ưu đãi và chính sách tốt nhất.

  • Cơ hội kinh doanh tuyệt vời: Đại lý được bán lại toàn bộ sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hưởng mức chiết khấu ưu đãi.
  • Trang bị tận răng: Đại lý được cung cấp toàn bộ hệ thống website, quy trình bán hàng, quy trình cung cấp dịch vụ, các công cụ quản trị và các hệ thống tự động hóa.
  • Được chăm sóc toàn diện: Đại lý chỉ cần tập trung quảng bá website của chính đại lý và thu tiền, tất cả những vấn đề khác chúng tôi sẽ đảm đương.
  • Phát triển thương hiệu độc lập: Khách hàng sử dụng dịch vụ của đại lý sẽ chỉ biết đến đại lý, không hề biết đến chúng tôi.
  • Đặc biệt: Đại lý có thể phát triển hệ thống đại lý riêng và hưởng chiết khấu chênh lệch. Các đại lý do đại lý phát triển cũng sẽ được chúng tôi âm thầm bảo trợ.

Cách thức hoạt động

Ký quỹ số tiền 5.000.000đ, số tiền này sẽ được hoàn trả 100% khi đại lý xác nhận ngừng công việc kinh doanh.

Khi có khách hàng đăng ký dịch vụ, đại lý giữ lại phần lời từ chiết khấu, sau đó chỉ chuyển chi phí dịch vụ để chúng tôi khởi tạo dịch vụ.