Bảng giá đại lý

Đại lý

Ưu đãi cực lớn

Trở thành đại lý của chúng tôi, bạn sẽ được hỗ trợ toàn diện với nhiều ưu đãi và chính sách tốt nhất.

  • Cơ hội kinh doanh tuyệt vời: Đại lý được bán lại toàn bộ sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hưởng mức chiết khấu ưu đãi.
  • Trang bị tận răng: Đại lý được cung cấp toàn bộ hệ thống website, quy trình bán hàng, quy trình cung cấp dịch vụ, các công cụ quản trị và các hệ thống tự động hóa.
  • Được chăm sóc toàn diện: Đại lý chỉ cần tập trung quảng bá website của chính đại lý và thu tiền, tất cả những vấn đề khác chúng tôi sẽ đảm đương.
  • Phát triển thương hiệu độc lập: Khách hàng sử dụng dịch vụ của đại lý sẽ chỉ biết đến đại lý, không hề biết đến chúng tôi.
  • Đặc biệt: Đại lý có thể phát triển hệ thống đại lý riêng và hưởng chiết khấu chênh lệch. Các đại lý do đại lý phát triển cũng sẽ được chúng tôi âm thầm bảo trợ.

Bảng giá

Phân cấp Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Doanh thu hàng năm 1 triệu 5 triệu 20 triệu 60 triệu
Tên miền quốc tế 10% 15% 20% 25%
Hosting Linux 15% 20% 25% 35%
Hosting Windows 10% 20% 25% 30%
Bán Website 5% 10% 15% 20%
Thiết kế giao diện Website 20% 20% 20% 20%
Lập trình Website 20% 20% 20% 20%

Giải thích thêm:

  • Doanh thu hàng năm: Tổng số tiền mà đại lý sẽ thu về được từ các khách hàng của mình hàng năm. Đại lý sẽ nhìn được con số thống kê này ngay trong bảng điều khiển của mình.
  • Phần trăm (%): Là % chiết khấu được giảm trực tiếp khi đại lý đăng ký dịch vụ cho khách hàng của mình.