Dịch vụ web (web service) là gì?

Website

Bạn đã biết gì về web service chưa? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm chi tiết về loại dịch vụ này nhé!

Dịch vụ web (web service) là gì?

Dịch vụ web (web service) là gì?

Dịch vụ web (web service) là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở dùng trong quá trình trao đổi dữ liệu trong các ứng dụng hay các hệ thống với nhau. 

Các ứng dụng được sử dụng trong web service được tạo ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đồng thời, chúng cũng có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngoài ra, bạn còn có thể ứng dụng các dịch vụ web trong việc trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính.

Một điểm đặc biệt, web service hoạt động một cách độc lập và không phụ thuộc vào một ngôn ngữ nào. Một số ứng dụng Java, .NET, PHP... giao tiếp được với nhau thông qua dịch vụ web service.

Để có được một dịch vụ web chất lượng, cần thỏa mãn các tiêu chí sau:

 • Được thiết lập sẵn trên Internet hay mạng nội bộ.
 • Ứng dụng hệ thống XML messaging tiêu chuẩn.
 • Không bị kiểm soát bởi bất kỳ hệ điều hành hay ngôn ngữ lập trình nào.
 • Chúng có thể được mô tả thông qua một cấu trúc XML đơn giản.
 • Dễ dàng tìm ra bằng phương pháp đơn giản.

Dịch vụ web (web service) là gì?

Một số thành phần chính của dịch vụ web (web service)

Dịch vụ web (web service) chuẩn được xây dựng dựa trên các nền tảng cơ bản XML HTTP và vận hành nhờ các thành phần dưới đây:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol): Là một giao thức truy cập đối tượng đơn giản, hoạt động dựa trên XML và các ứng dụng có thể trao đổi thông tin nhờ có HTTP.
 • UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Là tiêu chuẩn dùng XML để mô tả, xuất bản hay tìm kiếm các dịch vụ web. Nó là một framework mở, hoạt động trên nền tảng độc lập.
 • WSDL (Web Server Description Language): Là ngôn ngữ định nghĩa của web server, hoạt động dựa trên XML để mô tả các dịch vụ web, cũng như cách truy cập của nó.

Dịch vụ web (web service) là gì?

Những lý do nên sử dụng dịch vụ web (web server)

Có khả năng tương tác cao

Khi sử dụng web service, các ứng dụng khác nhau có thể dễ dàng giao tiếp, chia sẻ dữ liệu, thậm chí là các dịch vụ với nhau.

Mặt khác, các web service được ứng dụng làm cho nền tảng ứng dụng và công nghệ hoạt động độc lập tốt hơn. 

Giao thức chuẩn hóa

Các ứng dụng khác nhau khi sử dụng dịch vụ web có thể giao tiếp được với nhau nhờ có giao thức chuẩn hóa này. Giao thức này diễn ra một cách tách biệt trong các stack, thông qua bốn lớp là truyền tải dịch vụ, nhắn tin XML, mô tả dịch vụ, cuối cùng là các layer khám phá dịch vụ. Quá trình chuẩn hóa stack giao thức mang đến nhiều sự lựa chọn, đồng thời giảm chi phí cạnh tranh và tăng chất lượng cho mọi hoạt động trong doanh nghiệp.

Chi phí truyền thông thấp

Do web service dử dụng SOAP thông qua HTTP, nên bạn hoàn toàn có thể triển khai các dịch vụ web với đường truyền Internet ở mức độ thấp.

Phương pháp này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp độc quyền như EDI/B2B.

Ngoài ra, web service cũng có thể triển khai với cơ chế truyền tải tin cậy hơn như FTP.   

Vai trò của dịch vụ web (web service) là gì?

 • Server Provider: Được coi là nhà cung cấp dịch vụ web, đồng thời cũng là nơi cung cấp dịch vụ triển khai và cung cấp dịch vụ này trên hệ thống Internet.
 • Service Requestor: Đây là nơi mà bất kỳ người sử dụng web service thông qua việc kết nối mạng và gửi yêu cầu đến cho XML.
 • Service Registry: Nơi thư mục logic tập trung trong web service. Registry đóng vai trò như một nhà thanh toán bù trừ tập trung giữa các nhà dịch vụ và công ty. Bởi, nó cung cấp một không gian tập trung, nơi các nhà phát triển dễ dàng xuất bản các dịch vụ mới hay phát hiện ra các dịch vụ hiện có. 

Dịch vụ web (web service) là gì?