Các loại Web Server

Website

Bất cứ khi nào chúng ta xem một website nào trên Internet, điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu trang đó từ Web Server.

Các loại Web Server

Apache HTTP Server

Đây là Web Server được sử dụng rộng khắp thế giới. Apache phát triển, duy trì bởi một cộng đồng mã nguồn mở, dưới sự bảo trợ của Apache Software Foundation. Nó được phát hành với giấy phép Apache License và sử dụng miễn phí.

Tính đến tháng 8 năm 2018, Apache ước tính phục vụ cho 54.2% website đang hoạt động, 53.3% số máy chủ hàng, hệ điều hành hàng đầu như windows, linux, unix, MacOS..

Các loại Web Server

Nginx

Nginx được xem như Web Server nhẹ nhàng, không chiếm nhiều tài nguyên của hệ thống. Nó còn là một reserve proxy mã nguồn mở cùng khả năng ổn định, cấu hình đơn giản và hiệu suất cao.

Nginx được phát triển bởi Igor Sesoev vào năm 2002 chủ yếu là để phục vụ cho rambler.ru. Theo thống kê của Netcaft, trong một triệu website lớn nhất thế giới có 6.52% đang sử dụng Web Server này.

Đặc biệt, nó mang xu hướng của phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, phát hành rộng rãi theo giấy phép BSD. Nginx được phát triển bằng ngôn ngữ và chạy được trên các hệ điều hành như Linux, FreeBSD, Windows, MacOS… cùng tính năng như chứng thực người dùng, virtual hosting, hỗ trợ CGI, FCGI, SCGI, WCGI, SSI, ISAPI, HTTPS, Ipv6...

Các loại Web Server

Internet Information Services

IIS do Microsoft phát triển, tích hợp cùng với hệ điều hành Windows Server. Nó bao gồm nhiều dịch vụ như Web Server, FTP Server. Cụ thể, tính đến thời điểm tháng 5 năm 2015 thì thì số lượng trang website sử dụng máy chủ IIS gần 248 triệu trang.

Tất cả những tính năng này được quản lí độc lập. Do đó, chúng ta có thể dễ dàng thêm, loại bỏ hoặc thay thế các tính năng cũ.

Nhờ được tích hợp ASP.NET nên IIS có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của nền tảng này. Module ASP.NET làm cho máy chủ phát triển nhanh chóng nhờ vào giao diện quen thuộc và nhiều ứng dụng của nó.

Các loại Web Server

Apache Tomcat

Apache Tomcat rất ổn định, sở hữu vô vàn tính năng của một ứng dụng web thương mại, nhưng đi kèm theo giấy phép mã nguồn mở của Apache. Nó cung cấp một số chức năng bổ sung như Tomcat Manager Application, Specialized Realm Implementation, Tomcat Valves.

Những phiên bản trùng này trùng với đặc điểm kỹ thuật của Servlet Java hoặc Java Servlet API. Đặc biệt, Apache Tomcat hỗ trợ các hệ điều hành như windows, linux, MacOS, BSD...

Các loại Web Server

Lighttpd

Nó được định nghĩa như một phần mềm mã nguồn mở, an toàn, linh hoạt, miễn phí, phân phối theo giấy phép BSD. Lighttpd được viết bởi Jan Kneschke. Lighttpd chiếm ít tài nguyên, memory thấp, CPU nhỏ. Nó cũng được phát triển bằng ngôn ngữ C và chạy trên hệ điều hành Linux, Windows, Mac OS,…

Các loại Web Server