Tạo alias email trong G Suite

Website

Hướng dẫn chi tiết các bước để tạo alias email cho tài khoản email của bạn trong dịch vụ G Suite.


Bài hướng dẫn này được viết dựa trên tài khoản G Suite của tên miền thietkewebso.vn và tài khoản email đóng vai trò admin là nu@thietkewebso.vn. Như vậy tùy theo tên miền của bạn là gì và tài khoản email nào là admin thì bạn hãy thay đổi vào cho phù hợp.

Đăng nhập

Truy cập vào https://google.com/a/thietkewebso.vn và tiến hành đăng nhập vào tài khoản admin bằng cách nhập email và mật khẩu.

Tạo alias email

Sau khi đăng nhập, ở thanh tìm kiếm trên cùng gõ email của bạn vào, chờ hệ thống của G Suite suggest ra email bên dưới thì bấm chọn để truy cập vào trang điều chỉnh thông tin.

Tạo alias email trong G Suite

Tại trang điều chỉnh thông tin, bấm mở tab account và sau đó bấm tiếp vào "Add an alias":

Tạo alias email trong G Suite

Nhập alias muốn tạo vào:

Tạo alias email trong G Suite

Theo hình trên mình đã nhập alias là chophanphoi.com, như vậy có nghĩa là mình đã tạo ra 1 tài khoản email có tên là chophanphoi.com@thietkewebso.vn và tất cả email khi gửi đến địa chỉ này mình đều sẽ gửi về nu@thietkewebso.vn (alias email không phải là email thật mà chỉ là địa chỉ email giả, người dùng gửi email đến địa chỉ giả này thì email sẽ tự động đi đến địa chỉ thật).

Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.