Hướng dẫn kết nối FTP trong Notepad++

Website

Sử dụng Notepad++ kết nối FTP cho phép bạn có thể code trực tiếp trên host, rất tiện trong việc update code web.


Lưu ý: Nếu không tìm thấy Plugins -> NppFTP, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Vào Plugins -> Plugin Manager -> Show Plugin Manager
  2. Tìm và check vào NppFTP, sau đó bấm nút Install để cài đặt Plugin này.


Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.