Danh sách từ khóa có ảnh đại diện trong Google Calendar

Website

Việc cài đặt từ khóa có ảnh đại diện trong Google Calendar sẽ giúp lịch cá nhân của bạn dễ hiểu hơn và đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.

Giới thiệu sơ lược

Nếu có tài khoản Gmail thì bạn có thể sử dụng ngay Google Calendar hoàn toàn miễn phí bằng các phương pháp sau:

Tác dụng của từ khóa có ảnh đại diện

Khi đặt tên cho công việc trong Google Calendar, nếu bạn tinh ý sử dụng các từ khóa có ảnh đại diện thì Google Calendar sẽ trở nên rất mạnh mẽ trong các ứng dụng di động. Hình ảnh sẽ được hiển thị lên bên cạnh tên công việc, điều này giúp bạn có cái nhìn trực quan hơn và bộ lịch cá nhân cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều.

Danh sách từ khóa có ảnh đại diện trong Google Calendar

Hiện tại thì các từ khóa có ảnh đại diện chỉ mới hỗ trợ tiếng Anh nhưng điều này cũng không vấn đề gì vì bạn vẫn có thể ghi kèm thêm tiếng Việt, miễn sao trong tên của công việc có từ khóa thì Google Calendar sẽ hiển thị hình ảnh lên cho bạn mà thôi.

Danh sách từ khóa

Appointments & Events

 1. Baby Shower
 2. Car Service
 3. Class / Course (Language, eg French Class)
 4. Cleaning (Clean house, tidy up, vacuum)
 5. Dentist
 6. Electrician
 7. Graduation
 8. Hackathon
 9. Haircut
 10. Handyman
 11. Manicure
 12. Massage
 13. Oil Change
 14. Pedicure 
 15. Plan Day / Week / Vacation
 16. Plumber
 17. Wedding
 18. Write letter

Food & Drink

 1. BBQ / Barbecue
 2. Beer
 3. Brunch
 4. Cocktails
 5. Coffee
 6. Cooking
 7. Dinner
 8. Drinks

Entertainment

 1. Cinema
 2. Concert
 3. Gig
 4. Movie
 5. Theatre
 6. Violin

Sport & Leisure

 1. Archery
 2. Badminton
 3. Baseball
 4. Basketball
 5. Bike
 6. Boat cruise
 7. Book Club
 8. Bowling
 9. Camping
 10. Cello
 11. Choir
 12. Clarinet
 13. Cycling
 14. Dancing
 15. Fitness
 16. Fencing
 17. Flute
 18. Golf
 19. Guitar lesson
 20. Gym
 21. Hiking
 22. Hockey
 23. Horse Riding
 24. Judo
 25. Karate
 26. Newspaper
 27. Oboe
 28. Orchestra
 29. Painting
 30. Piano practice
 31. Ping Pong
 32. Reading
 33. Running
 34. Sailing
 35. Saxophone
 36. Sewing
 37. Singing
 38. Skiing
 39. Sleeping
 40. Snowboarding
 41. Soccer
 42. Swimming
 43. Tennis
 44. Trumpet
 45. Volleyball
 46. Walking
 47. Workout
 48. Yoga

Dates & Holidays

 1. Chinese New Year
 2. Christmas
 3. Christmas dinner / lunch
 4. Christmas party
 5. Euro Pride
 6. Gay Pride
 7. Halloween
 8. Mardi Gras
 9. New Years
 10. Octoberfest
 11. Santa Claus
 12. Thanksgiving

Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.