Đăng ký sử dụng dịch vụ DNS miễn phí của webtudong.com

Website

Thực hiện hướng dẫn sau để đăng ký dịch vụ DNS miễn phí cho tên miền của bạn tại webtudong.com.

Đăng ký

Truy cập vào http://dns.webtudong.com và bấm vào "Đăng ký dịch vụ Dynamic DNS miễn phí":

Đăng ký sử dụng dịch vụ DNS miễn phí của webtudong.com

Tại trang đăng ký, điền đầy đủ các thông tin cần thiết và bấm "Đăng ký" là xong. Đối với trường dữ liệu mật khẩu, bạn có thể sử dụng luôn mã bảo vệ làm mật khẩu cũng được.

Đăng ký sử dụng dịch vụ DNS miễn phí của webtudong.com

Kích hoạt

Sau khi đăng ký xong, bạn hãy kiểm tra email và bấm vào liên kết trong email để kích hoạt:

Đăng ký sử dụng dịch vụ DNS miễn phí của webtudong.com

Sau khi kích hoạt thành công thì bạn sẽ nhận thêm 1 email nữa với đầy đủ thông tin cần thiết để đăng nhập và sử dụng dịch vụ DNS miễn phí cho tên miền của bạn.

Dustin Nelson

Gia nhập: 27-01-2016 Dustin Nelson

Chuyên thiết kế mọi loại website.