Root domain là gì?

Website

Trong bài viết này, hãy cùng Thiết Kế Web Số tìm hiểu về root domain, tầm quan trọng của nó đối với SEO và các thông tin liên quan khác nhé!

Root domain là gì?

Root domain là gì?

Root domain hay còn được gọi là tên miền gốc, là một phần của tên miền Internet mà không có bất kỳ tiền tố con nào trước nó. Đây là phần cuối cùng của tên miền và nằm ngay trước dấu chấm cuối cùng trong tên miền cấp cao nhất.

Root domain đại diện cho một tổ chức, một quốc gia hoặc một loại tên miền cấp cao nhất như ".com" (thương mại), ".org" (tổ chức phi lợi nhuận), ".gov" (chính phủ) và nhiều loại khác. Các root domain sẽ do Internet Assigned Numbers Authority (IANA) quản lý và được chia thành một số tên miền cấp cao nhất khác nhau.

Root domain là phần quan trọng trong việc xác định một website hoặc một địa chỉ email cụ thể trên Internet. Các tên miền con, như "www" trong "www.example.com", được sử dụng để chỉ định các máy chủ cụ thể hoặc các dịch vụ cụ thể trên một tên miền.

Root domain là gì?

Cách thức hoạt động của root domain

Root domain hoạt động như một điểm khởi đầu quan trọng trong hệ thống tên miền trên Internet.

Khi người dùng nhập một tên miền vào trình duyệt web, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến server của root domain, cũng được gọi là root name server. Tiếp đó, máy chủ tên miền gốc sẽ cung cấp thông tin về máy chủ tên miền cấp cao nhất (top-level domain name server) phù hợp với root domain được yêu cầu.

Máy chủ tên miền cấp cao nhất tiếp tục xử lý yêu cầu và cung cấp thông tin về máy chủ tên miền cấp dưới (second-level domain name server) tương ứng với tên miền con trong root domain. Quá trình này tiếp tục cho đến khi máy chủ tên miền cuối cùng trong chuỗi trả về địa chỉ IP của web server tương ứng với tên miền được yêu cầu.

Sau đó, trình duyệt sử dụng địa chỉ IP này để thiết lập kết nối đến web server và tải nội dung website liên quan. Root domain chỉ định tên miền cơ bản và là điểm bắt đầu cho việc xác định địa chỉ IP của web server chứa trang web cụ thể được yêu cầu.

Nhìn chung thì root domain đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định địa chỉ IP của web server từ tên miền và đảm bảo việc kết nối chính xác đến website tương ứng. Nó làm nền tảng cho hệ thống tên miền trên Internet và đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng người dùng đến các tài nguyên trực tuyến.

Root domain là gì?

Vai trò của root domain đối với SEO

Root domain có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Dưới đây là một số yếu tố quan trọng liên quan đến root domain và SEO:

Quyền trọng số (Domain Authority)

Root domain đóng vai trò quan trọng trong xác định quyền trọng số của trang web trong các công cụ tìm kiếm. Domain Authority (DA) là một chỉ số số hóa từ 0 đến 100 đo mức độ uy tín và sức mạnh của một root domain.

Quyền trọng số cao của root domain có thể giúp cải thiện xếp hạng và hiệu suất tìm kiếm của các trang con thuộc cùng một tên miền.

Xếp hạng trang

Root domain có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí xếp hạng của website trong kết quả tìm kiếm.

Khi một trang con thuộc root domain có quyền trọng số cao và tối ưu hóa tốt, nó sẽ mang lại khả năng xếp hạng tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm.

Xây dựng liên kết

Root domain chủ thể của một website có thể ảnh hưởng đến khả năng xây dựng và thu hút các liên kết đến trang web.

Một root domain với độ uy tín cao và quyền trọng số lớn sẽ dễ dàng thu hút các liên kết chất lượng từ các website khác, giúp tăng cường sự tin tưởng và thứ hạng cho trang web.

Nhận diện thương hiệu

Root domain còn được sử dụng để tăng độ nhận diện thương hiệu và xây dựng danh tiếng trực tuyến.

Khi một root domain trở nên nổi tiếng và được người dùng tin tưởng, nó có thể mang đến nhiều lợi ích cho SEO bằng cách tạo ra sự tín nhiệm cùng những tương tác tích cực.

Root domain là gì?

Đặc biệt quyền trọng số và độ uy tín của root domain có thể lan tỏa và có lợi cho các trang con cũng như hoạt động tổng thể của website trong việc thu hút khách hàng và tối ưu hóa kết quả tìm kiếm.