Phân biệt IP Public và IP Private

Website

IP Public và IP Private có gì khác nhau? Liệu bạn đã thật sự phân biệt được chúng hay chưa?

Phân biệt IP Public và IP Private

IP Public là gì?

IP Public hay còn được biết đến là IP công cộng.

Ở trong mạng lưới Internet, đây là dạng địa chỉ duy nhất giúp xác định và liên lạc giữa các thiết bị khác nhau.

Như vậy, khi truy cập mạng lưới Internet từ một thiết bị bất kỳ, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) sẽ gán cho bạn dạng địa chỉ gọi là IP Public.

Phân biệt IP Public và IP Private

IP Private là gì?

IP Private hay còn được biết đến là IP riêng, một dạng địa chỉ sử dụng trong mạng nội bộ, giúp xác định và liên lạc giữa các thiết bị trong cùng local area network (LAN).

Loại địa chỉ này thường được xác định bởi 03 phạm vi thông dụng trong chuẩn Internet như sau:

  1. 10.0.0.0 đến 10.255.255.255: Phạm vi IP riêng cho các mạng lớn.
  2. 172.16.0.0 đến 172.31.255.255: Phạm vi IP riêng cho các mạng trung bình.
  3. 192.168.0.0 đến 192.168.255.255: Phạm vi IP riêng cho các mạng nhỏ hoặc cá nhân.

IP Private cho phép nhiều mạng LAN khác nhau cùng sử dụng các dải địa chỉ mà không gây ra tình trạng xung đột.

Phân biệt IP Public và IP Private

Phân biệt IP Public và IP Private

Có một số sự khác biệt chính giữa IP Public và IP Private như sau:

Khái niệm và đặc điểm

  • IP Public là địa chỉ duy nhất và toàn cầu, được gán bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), có thể thay đổi theo thời gian hoặc khi bạn khởi động lại modem/router của mình.
  • IP Private là địa chỉ sử dụng trong mạng nội bộ và không duy nhất trên toàn cầu, thường tuân thủ các phạm vi được quy định trong chuẩn Internet.

Phạm vi sử dụng

  • IP Public là dạng địa chỉ duy nhất trên toàn cầu, được sử dụng trong mục đích xác định và liên lạc với các thiết bị trên Internet công cộng.
  • IP Private không có ý nghĩa trên Internet công cộng, được sử dụng trong nội bộ (LAN) với mục đích xác định và liên lạc giữa các thiết bị cùng một mạng.

Quyền truy cập

  • IP Public có thể truy cập từ bên ngoài mạng nội bộ và được dùng để kết nối cũng như giao tiếp với các thiết bị hoặc dịch vụ từ xa trên Internet.
  • IP Private không thể truy cập trực tiếp từ bên ngoài mạng nội bộ.

Phân biệt IP Public và IP Private