Bảo mật DNSSEC là gì?

Website

DNSSEC là một trong những phương pháp đảm bảo an toàn cho tên miền, nhờ đó hạn chế được những sự tấn công của các Hacker làm ảnh hưởng xấu đến quá trình vận hành của website.

Bảo mật DNSSEC là gì?

Bảo mật DNSSEC là gì?

DNSSEC - Domain Name System Security Extensions, là một trong những công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS của tên miền. 

Hệ thống này được triển khai lần đầu tiên vào năm 2010 và phục vụ chủ yếu ở cấp cơ sở.

DNSSEC hoạt động dựa trên mã hóa PKI - Public/Private Key, để có thể thêm chữ ký số vào các câu truy vấn trên DNS. Nhờ đó, trong quá trình truy vấn tên miền với hệ thống DNSSEC có thêm bước xác thực, đảm bảo cho người dùng có những kết nối an toàn và tin cậy.

Bảo mật DNSSEC sẽ cung cấp cơ chế xác thực giữa hệ thống máy chủ DNS theo từng khu, nhằm đảm bảo an toàn cho các thông tin.   

Bảo mật DNSSEC là gì?

Các bản ghi của bảo mật DNSSEC

Hiện nay, bảo mật DNSSEC đang cung cấp 4 bản ghi mới, cụ thể là:

 • DNSKEY - Public Key là bản ghi khóa cộng đồng.
 • RRSIG - Resource Record Signature là bản chữ ký tài nguyên.
 • NSEC - Next Secure là bản ghi bảo mật kế tiếp. 
 • DS - Delegation Signer được biết đến là bản ghi ký ủy quyền.  

Bảo mật DNSSEC là gì?

Những tính năng nổi bật trong bảo mật DNSSEC

Nhờ có bảo mật DNSSEC đã biến DNS từ một mô hình mở trở thành một mô hình có tính tin cậy và xác thực cao.

Hiện tại, DNSSEC mang trong mình những chức năng sau:

 • Có khả năng chức thực các thông tin của website khi thực hiện việc truyền đi.
 • Luôn giữ cho các thông tin truyền đi được nguyên vẹn.
 • Xác thực từ chối tồn tại.
 • Không làm thay đổi cấu trúc và nền tảng trong giao thức DNS.
 • Cung cấp thêm hệ thống chữ số vào câu trả lời truy vấn, giúp cho người dùng luôn an toàn trong suốt quá trình truy cập. 

Bảo mật DNSSEC là gì?

Sử dụng bảo mật DNSSEC mang lại lợi ích gì?

Việc sử dụng bảo mật DNSSEC sẽ giúp cho website và các doanh nghiệp có được những lợi ích sau:

 • Giúp doanh nghiệp chú trọng nhiều đến việc xây dựng hệ thống bảo mật và tạo được sự uy tín trên thị trường.
 • Nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp và khách hàng.
 • Hạn chế được sự tấn công của các Hacker trong việc đánh cắp các thông tin và dữ liệu được lưu trữ trong website.
 • Tránh được các sựu giả mạo làm sai lệch những dữ liệu quan trọng.
 • Cung cấp đầy đủ cơ chế xác thực, đảm bảo an toàn cho các lớp dữ liệu.
 • Bảo vệ an toàn cho mọi hoạt động trong website và người truy cập.

Bảo mật DNSSEC là gì?