Thuê server riêng

Server
server dell

E5000 SERIAL1,096,900đ / tháng

CPUIntel E5300, 2.60GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
BandwidthUnlimited
server dell

E3-1200 SERIAL2,583,000đ / tháng

CPUIntel Xeon E3-1220 V3, 3.1GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server
server dell

E7500 SERIAL1,169,900đ / tháng

CPUIntel E7500, 2.93GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
BandwidthUnlimited
server hp

E3-1200 SERIAL1,612,500đ / tháng

CPUIntel Xeon E3-1220 V2, 3.1GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server
server hp

E5-2600 SERIAL2,404,100đ / tháng

CPUIntel Xeon E5-2620 V3, 2.4GHz
HDDSATA Enterprise 1TB
RAM 4GB RAM ECC+ Free 4G RAM
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
BandwidthUnlimited
server hp

SERVER X34401,073,500đ / tháng

CPUIntel Xeon X3440 2.53Ghz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server
server hp

E5400 SERIAL1,074,600đ / tháng

CPUIntel Xeon E5405, 2.0GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 6/4 Mbps
BandwidthUnlimited
server intel

E3-1200 SERIAL2,647,900đ / tháng

CPUIntel Xeon E3-1220 V3, 3.1GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server
server intel

E5-2600 SERIAL5,200,600đ / tháng

CPUIntel Xeon E5-2620 V3, 2.4GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 8GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
BandwidthUnlimited
server intel

PROLIANT DL38016,825,400đ / tháng

CPUIntel Xeon E5-2630 V3, 2.4GHz
HDD4 x HP SAS 2TB - 7.2K RPM
RAM 12 x 16GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server
server ibm

E3-1200 SERIAL3,011,900đ / tháng

CPUIntel Xeon E3-1220 V3, 3.1GHz
HDDSATA Enterprise 500GB
RAM 4GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 8/6 Mbps
BandwidthUnlimited
server ibm

E5-2600 SERIAL5,008,000đ / tháng

CPUIntel Xeon E5-2620 V3, 2.4GHz
HDDSATA Enterprise 2TB
RAM 8GB RAM ECC
IP1
Cổng quốc tế (up/down) 10/8 Mbps
BandwidthUnlimited
khuyến mãi tặng server