Giới thiệu email server

email server

Giới thiệu email server

- Server mail riêng biệt

- Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên

- Hỗ trợ Forwarder Email để setup Email Offline

- Chống được virus cực kỳ hiệu quả

- Khả năng xứ lý với Email số lượng lớn hàng ngày

- Thiết lập được dung lượng tối đa của từng Email

- Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng

- Chống bị Spam mail cực kỳ hiệu quả

- Hệ thống mail bảo mật

- Check Email được trên cả 2 trên Outlook Express(tại văn phòng công ty) hay Web Mail(khi đi công tác)

- Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay trưởng phòng

- Chống bomb mail