Cloud Storate

Server

CLOUD STORAGE #1

Phí dịch vụ214,700đ / tháng
Dung lượng50GB
Admin 10

CLOUD STORAGE #2

Phí dịch vụ429,400đ / tháng
Dung lượng150GB
Admin 15

CLOUD STORAGE #3

Phí dịch vụ874,000đ / tháng
Dung lượng250GB
Admin Unlimited - Quyền admin

CLOUD STORAGE #4

Phí dịch vụ1,425,000đ / tháng
Dung lượng500GB
Admin Unlimited - Quyền admin

CLOUD STORAGE #5

Phí dịch vụ2,755,000đ / tháng
Dung lượng1000GB
Admin Unlimited - Quyền admin