Cloud PRO

Server

CLOUD SERVER PRO #1

Phí dịch vụ 629,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 4 core
HDD60GB [SSD Cloud Storage]
RAM 768MB + 1GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #2

Phí dịch vụ 1,259,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 6 core
HDD120GB [SSD Cloud Storage]
RAM 5GB + 2,5GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #3

Phí dịch vụ 1,709,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 8 core
HDD160GB [SSD Cloud Storage]
RAM 3GB + 3GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #4

Phí dịch vụ 2,159,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 10 core
HDD180GB [SSD Cloud Storage]
RAM 4GB + 4GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #5

Phí dịch vụ 2,549,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 12 core
HDD200GB [SSD Cloud Storage]
RAM 5GB + 5GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên

CLOUD SERVER PRO #6

Phí dịch vụ 3,200,000đ / tháng
CPUIntel XEON E5620/E5-2620
Core 16 core
HDD240GB [SSD Cloud Storage]
RAM 6GB + 6GB Free
BandwidthUnlimited
Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên