Quảng cáo Bang

Quảng cáo bang
Chiên dịch BANG #1 BANG #2 BANG #3 BANG #4 BANG #5
Kích thước 190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
190 x 80
320 x 200
190 x 170
490 x 100
Vị trí Toàn bộ các vị trí được phép đăng quảng cáo Toàn bộ các vị trí được phép đăng quảng cáo, trừ trang chủ Toàn bộ tại các vị trí đăng ở các chuyên mục do khách chọn: tùy chọn 7 chuyên mục Chỉ đăng ở trang trong, trang nhóm 2 và nhóm 3 Chỉ đăng ở trang trong, trang nhóm 3
Phí quảng cáo 5.000.000đ/ tháng 3.500.000đ/ tháng 2.500.000đ/ tháng 1.000.000đ/ tháng 500.000đ/ tháng
Khuyễn mãi - Tặng 25% cho Quý khách hàng thanh toán từng tháng.
- Tặng 50% cho Quý khách hàng thanh toán 03 tháng liền.
- Tặng thêm 12 tháng sử dụng cho Quý khách hàng thanh toán 12 tháng liền.
Giá chưa gồm VAT