WHMCS

WHMCS


Tên Dịch Vụ Chi Phí Chọn Dịch Vụ
WHMCS STARTER 230.200đ / tháng
WHMCS PROFESSIONAL 318.600đ / tháng

Gói Dịch Vụ Cài Đặt


Tính năng BASIC STANDARD ADVANCED
Cài đặt phần mềm (phân quyền + khởi tạo dữ liệu) (1)
Cấu hình thông tin chung và tự động hóa (logo, website, thông tin công ty) (2)
Cấu hình gửi Email thông tin khách hàng,gia hạn (3) -
Cấu hình hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt (Trang chủ và email templates) - -
Cấu hình các phòng ban hỗ trợ và Email Piping (4) - 1 phòng ban 5 phòng ban
Cấu hình dịch vụ hosting vào WHMCS (5) - 4 10
Tích hợp server vào WHMCS (6) - 2 server 4 server
Tích hợp cấu hình gói hosting vào WHMCS - 2 server 4 server
Hỗ trợ xử lý lỗi trong quá trình cài đặt
Tích hợp P.A WHMCS registrar module (7)
Tích hợp cổng thanh toán (Paypal,Onepay, Bạch Kim, Ngân Lượng ..) - -
Chi Phí 1.500.000đ 2.800.000đ 6.000.000đ