PARALLELS PLESK

PARALLELS PLESK


PLESK VPS LICENSE /
PLESK DEDICATED LICENSE
Chi Phí Chọn Dịch Vụ
Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - VPS 51.500đ / tháng
Plesk Web App Edition (5 Domains) - VPS 75.000đ / tháng
Plesk Web Pro Edition (30 Domains) - VPS 110.100đ / tháng
Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - VPS 200.000đ / tháng
Plesk Developer Pack - VPS 93.800đ / tháng
Plesk Power Pack - VPS 75.000đ / tháng
Plesk Web Admin Edition (10 Domains) 51.500đ / tháng
Plesk Web App Edition (5 Domains) 75.000đ / tháng
Plesk Web Pro Edition (30 Domains) 245.000đ / tháng
Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) 580.800đ / tháng
Plesk Developer Pack 161.300đ / tháng
Plesk Power Pack 245.000đ / tháng

Thông Tin Dịch Vụ


Plesk mang đến cho khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ rất nhiều hệ thống phần mềm hữu ích, tin cậy, ổn định. Rất nhiều Công ty dịch vụ Hosting trên thế giới sử dụng Plesk như một hình mẫu về Control Panel quản trị Hosting trên Windows/Linux.


Giao diện Plesk thân thiện với các tính năng đơn giản hóa việc quản lý và xử lý sự cố, cộng với khả năng dịch vụ khách hàng tự quản trị giúp giảm gánh nặng hỗ trợ của bạn. Trong thực tế, cho dù bạn đang sử dụng Plesk để quản lý các máy chủ của riêng bạn hoặc tìm kiếm để cung cấp cho khách hàng của bạn một trải nghiệm người dùng đơn giản, bạn sẽ tìm thấy rằng khó có thể tìm một đối thủ xứng tầm với Plesk Panel.