LITESPEED

lite speed


Tên Dịch Vụ Chi Phí Chọn Dịch Vụ
LITESPEED STANDARD VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 2GB) 308.000đ / tháng
LITESPEED ULTRA VPS (FOR VPS - RAM LIMIT 8GB) 440.000đ / tháng
LITESPEED 1-CPU VPS (FOR VPS - RAM UNLIMIT) 704.000đ / tháng
LITESPEED 2-CPU DEDICATED 1.012.000đ / tháng
LITESPEED 4-CPU DEDICATED 1.430.000đ / tháng
LITESPEED 8-CPU DEDICATED 2.024.000đ / tháng

Thông Tin Dịch Vụ


Litespeed là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay, khả năng xử lý vượt trội hơn hẳn so với Apache, tốc độ xử lý file tĩnh của Litespeed có thể nhanh hơn gấp 6 lần so với Apache, tốc độ xử lý PHP trên Litespeed có thể tăng từ 1,5 lần đến 3 lần so với Apache.


Litespeed quản lý tốt tài nguyên sử dụng CPU/Memory là một trong những ưu điểm nổi bật của Litespeed ngay cả trong trường hợp các website có lượng truy cập lớn, dễ dàng trong vấn đề chuyển đổi từ Apache webserver sang Litespeed webserver, khắc phục tình trạng “nghẽn cổ chai” do Apache không thể đáp ứng được lượng truy cập lớn trong cùng một thời điểm.