DIRECT ADMIN

DIRECT ADMIN


DÙNG CHO SERVER LINUX Phí INTERNAL Phí EXTERNAL
Thuê bản quyền 150.000đ / tháng
199.000đ / tháng

* Internal: Dành cho khách hàng sử dụng IP của thiết kế web số.
* External: Dành cho khách hàng không sử dụng IP của thiết kế web số.

Thông Tin Dịch Vụ


DirectAdmin được danh tiếng ở sự đơn giản, nhẹ nhàng, ít tốn tài nguyên, hiệu quả và dĩ nhiên đầy đủ các tính năng của một hosting controlpanel. Directadmin là Control Panel quản trị Hosting dành cho Server Linux, Directadmin hỗ trợ tốt cho cả 2 loại server VPS như phiên bản dành cho Server riêng.


DirectAdmin có chính sách giá linh động dành cho nhiều đối tượng và mục đích sử dụng, ngoài ra còn được P.A Vietnam hỗ trợ giá tốt nhất khi quý khách sử dụng server/thuê chổ máy chủ được đặt tại datacenter của P.A Viet Nam còn gọi là Internal License.