HOSTING CONTROLLER

HOSTING CONTROLLER


Phiên bản Giá mua / Server Đặt mua
HC9 Windows License- Mail/DNS/DB 1.661.100đ
HC 9 Linux License - 100 Domains 1.661.100đ
HC 9 Window License - 100 Domains 5.051.100đ
HC 9 Linux License - 100 Domains 5.051.100đ
HC 9 Window License - Unlimited 8.441.100đ
HC 9 Linux License - Unlimited 8.441.100đ

Thông Tin Dịch Vụ


Hosting Controller là một giải pháp tự động hóa cho các Web Hosting chạy trên nền Điện toán đám mây dành cho các nhà cung cấp dịch vụ hosting và các dịch vụ trên nền Điện toán đám mây.


Hosting Controller cho phép quản trị cả 2 loại web hosting WindowLinux.

Hosting Controller giúp nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ tạo và quản lý các trang web, email, tài khoản FTP, DNS, số liệu thống kê trang web, cơ sở dữ liệu, SSL, cấp quyền thư mục...