Bảng giá hosting

Hosting

Hosting Linux

Gói dịch vụ Start Sinh viên Cá nhân Cá nhân ++ Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Doanh nghiệp Thương mại điện tử
Dung lượng 700MB 1.000MB 1.200MB 2.000MB 4.000MB 6.000MB 8.000MB 10.000MB
Băng thông 15.000MB 35.000MB 50.000MB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 2 2 3 6 9 15 20
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 0 0 1 2 5 7
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 23.000đ 36.300đ 53.000đ 72.700đ 116.000đ 159.000đ 318.000đ 451.500đ

Hosting Windows

Gói dịch vụ Start Sinh viên Cá nhân Cá nhân ++ Bán chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Doanh nghiệp Thương mại điện tử
Dung lượng 700MB 1.000MB 1.200MB 2.000MB 4.000MB 6.000MB 8.000MB 10.000MB
Băng thông 15.000MB 35.000MB 50.000MB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ email 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL 1 1 3 5 10 15 20 25
MSSQL Server 0 1 1 1 1 2 2 3
Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 0 0 1 2 5 7
Park Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/tháng 34.000đ 41.600đ 72.700đ 87.800đ 136.600đ 185.600đ 342.000đ 477.200đ