Di chuyển máy chủ

quản trị máy chủ
SERVER MIGRATION Phí dịch vụ Chọn
MIGRATION INTERNAL #1 (Dung Lượng: <100GB) 500.000đ = OneTime
MIGRATION INTERNAL #2 (Dung Lượng: >100GB) 1.000.000đ = OneTime
MIGRATION EXTERNAL #1 (Dung Lượng: <100GB) 2.000.000đ = OneTime
MIGRATION EXTERNAL #2 (Dung Lượng: >100GB) 2.500.000đ = OneTime

Thông Tin Dịch Vụ

Nâng cấp Server
Di chuyển dữ liệu trong và ngoài Datacenter
Chuyển đổi từ ảo hoá lên phần cứng thật, phần cứng thật về ảo hoá

*Quy trình chuyển dữ liệu truyền thống


 • Chuẩn bị nhân lực thực hiện chuyển dữ liệu
 • Dự kiến thời gian thực hiện cho từng khách hàng
 • Cài đặt lại hệ điều hành
 • Cài đặt lại toàn bộ phần mềm trên máy chủ mới tương thích
 • Sao chép và di chuyển dữ liệu từ máy chủ cũ sang máy chủ mới
 • Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của dữ liệu
 • Kiểm tra độ ổn định và chính xác của các ứng dụng sau khi được phục hồi

S.O.CCKUP di chuyển máy chủ chỉ bằng một cú click


 • Cực kỳ linh hoạt trong việc chuyển đổi : Hỗ trợ di chuyển từ máy chủ ảo lên máy chủ thật và ngược lại
 • Giảm thời gian gián đoạn dịch vụ đến 99,999%
 • Bảo mật dữ liệu 100% với mã hóa AES-256
 • Đội ngũ kỹ thuật Thiết kế web số với hơn 10 năm kinh nghiệm